สังคมศึกษา
มัธยมต้น

สังคม กรุงธนบุรี
ช่วยเติมคำตอบในช่อง

2.เติมข้อความลงในกรอบ [ ] ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ การปกครองสมัยธนบุรี มีหน้าที่ดูแลฝ่าย ผู้ปกครองมาจาก. ลักษณะ. เนาซี่อ . หน้าที่ต่อกรุงธนบุรี
การปกครองสมัยกรุงธนบุรี

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!