สังคมศึกษา
มัธยมต้น

นายซีปลอมพินัยกรรมแล้วคนอื่นจะได้มรดกไหมอ่า

จดทะเบียนสมรสกันในขณะที่แต่ละคนมีอายุ ๑๕ ปี โดยได้รับคํายินยอมจากบิดามารดาฝ่ายง งบีมีอายุ ๑๓ ป ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรกคือ เนายชี ายสมเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย และนายดีมีน ายสีเป็นบุ ดูก ๓๐๐,๐๐๐ บาท หากปรากฏว่านายอีและบิดา มารดา ของนายเอตายก่อนนายเอ และก่อนที่ นายซี แล้วมีบุตรอีก ๒ คน คือ นายตี้ ตรบุญธรรม เมือนายเอตาย นา | ได้ปลอมพินัยกรรมว่านายเอทําพินัยกรรมยกทรัพย์มรดกให้แก่นายซีทั้งหมด ส่วนนายดีสละ นิจฉัยว่าการสมรสของนายเอและนางบีถูกต้องหรือไม่ บุคคลใดบ้างมีสิทธิรับมรดกของนาย6
PromotionBanner

คำตอบ

เอาคำถามแรกก่อนนะคะ การสมรสของนายเอและนางบีถูกต้องค่ะ เพราะได้รับคำยินยอมจากทางผู้ใหญ่แล้ว ส่วนคำถามที่สอง คือนายซีและนายดีจะมีสิทธิ์ที่ตะได้รับมรดกค่ะเพราะว่าเป็นบุตรฏดยชอบธรรมของนายเอและนางบีส่วนจะได้รับเงินคนละเท่าไหร่อันนี้ไม่ทราบค่ะ

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!