สังคมศึกษา

ปัจจัยใดที่ส่งผลให้ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเจริญทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและประชากร 😭
ช่วยหน่อยคะ

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ

คำตอบ