สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ปัจจัยใดที่ส่งผลให้ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเจริญทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและประชากร 😭
ช่วยหน่อยคะ

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!