สังคมศึกษา

ปรากฏการณ์เอลนิโญ-ลานิญา ในทวีปอเมริกาใต้ส่งผลต่อไทยอย่างไรบ้างค่ะ

คำตอบ