ภาษาอังกฤษ

ช่วยสรุป grammar ม3 หน่อยค่ะ

คำตอบ

Choosen As Best Answer

ส่วน present simple tense เป็นประโยคที่ใช้ในปัจจุบัน
โครงสร้างจะเป็น S+Verb1 คำกริยาจะเติมsหรือes ในกรณีที่ประธานเป็นเอกพจน์(เป็นหนึ่ง)
ปฏิเสธ S + do(ประธานเป็นพหูพจน์คือสองขึ้นไป),does (ประธานเป็นเอกพจน์)+ not +Verb1
คำถาม Do,Does + S + Verb1ไม่เติมอะไรเลยนะ ต่อให้ประธานเป็นเอกพจน์

ผู้เยี่ยมชม

ขอบคุณมากค่ะ

แสดงความคิดเห็น