สังคมศึกษา

ขอข้อดีของรูปถ่ายเฉียงสูงที่ดีกว่าเฉียงต่ำหน่อยค่ะ🙏

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

คำตอบ

ก็คือ ภาพถ่ายเฉียงสูงมันจะเห็นภาพที่คลุมพื้นที่ได้กว้างกว่าครับ

แสดงความคิดเห็น