ภาษาอังกฤษ

ช่วยอธิบายการใช้ wh question หน่อยค่ะไม่เข้าใจ

คำตอบ

What-อะไร ใช้ถามเหตุการณ์ทั่วไป Ex. What are you doing? (คุณทำอะไรอยู่)-I'm playing piano.(ฉันกำลังเล่นเปียโน)

Where-ที่ไหน ใช้ถามสถานที่ Ex.Where are you going?(คุณกำลังจะไปไหน)-I'm going to the market.(ฉันกำลังไปตลาด)

When-เมื่อไหร่ ใช้ถามเวลา หรือช่วงเวลา Ex. When is your birthday?(คุณเกิดวันที่เท่าไหร่) - My birthday is on ×× ××× ××. (ฉันเกิดวันที่...)

Why-ทำไม ถามถึงเหตุผล เวลาตอบส่วนใหญ่จะมีคำว่าBecause(เพราะว่า)ข้างหน้า Ex. Why do you so smart?(ทำไมคุณฉลาด)-Because I study everyday.(เพราะฉันเรียนทุกวัน*ไม่แน่ใจในรูปประโยคนะคะ*)

Who-ใคร ถามถึงบุคคล Ex. Who are you?(คุณเป็นใคร)-I'm ApplePie.(ฉันคือแอปเปิ้ลพาย#ชื่อคนไม่ใช่ขนม)

How-อย่างไร ถามถึงHow toแบบ มันขึ้นได้ยังไง ไรงี้ Ex.How is it going?(คุณเป็นไงมั่ง/สบายดีไหม)-Great!(ดีมาก!)

วิธีการตอบขึ้นอยู่กับรูปประโยคเลยจ้า
#ไม่แน่ใจในตัวอย่างซักเท่าไหร่555

english
แสดงความคิดเห็น