คณิตศาสตร์

กรณฑ์ที่สองม.3ดูยังไงว่าเป็นรูปอย่างง่ายหรอคะ

กรณฑ์ที่สอง

คำตอบ