วิทยาศาสตร์

วิชาวิทยาศาสตร์
ม.1 เรียนเรื่องอะไรบ้างคะ

คำตอบ

เท่าที่จำได้นะคะเพราะตอนนี้จึ้นม.3แล้ว
การแพร่,ออสโมสซิส
กล้องจุลทรรศน์
ก้อนเมฆ
พืช
มีอีกแต่จำไม่ได้😅

อมยิ้ม นั่งบินไปหลีใต้

ขอบคุณนะคะ

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มเติมจากคนก่อนหน้านี้นะคะที่จำได้ จะเป็นพวกสูตรการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิค่ะ แล้วก้การหาพวก ระยะทาง อัตราเร็ว ปริมาณเวกเตอร์ ปริมาณสเกลลาร์ ละก้พวกการละลายของสาร มีการคำนวณด้วยนะคะ^^

อมยิ้ม นั่งบินไปหลีใต้

ขอบคุณนะคะ 😉

แสดงความคิดเห็น