ภาษาไทย

เรื่องราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา
พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องถูกตัดหัวมั้ยคะ

คำตอบ