ภาษาไทย
มัธยมปลาย

มีใครทราบมั้ยคะ🫠

๑๒. ข้อใดกล่าวถึงตัวละครเดียวกับคำที่ขีดเส้นใต้ ก. รูปร่างวิปริตผิดกว่าคน ทั้งใจคอชั่วโฉด โหดไร้ ข. มันจึงข่มเหงไม่เกรงใจ ขุนนางน้อยใหญ่เกรงใจกัน ค. มึงนี้ถ่อยยิ่งกว่าถ่อยท้ายเมือง ละโมบมากตัณหาตาเป็นมัน ง. โอ้แม่เจ้าประคุณของลูกเอ๋ย เวรกรรมนําไปไม่รั้งรอ ทรพลอัปรีย์ไม่ดีได้ ช่างไปหลงรักใครได้เป็นดี จะพึ่งพาใครได้ที่ไหนนั่น ถึงฟ้องมันก็จะปิดให้มิดไป จะเอาเรื่องไม่ได้สักสิ่งสรรพ์ สักร้อยพันให้มึงไม่ถึงใจ ๑๓. บทประพันธ์ในข้อใดสะท้อนความเชื่อเรื่องฤกษ์ยาม ไม่ควรเลยจะพรากจากคุณพ่อ มิพอที่จะต้องพรากก็จากมา ก. ใต้เตียงเสียงหนูก็กุกกก แมลงมุมทุ่มอกที่ริมฝา ข. คะเนนับย่ำยามได้สามครา ดูเวลาปลอดห่วงทักทิน ค. พรุ่งนี้พี่จะแก้เสนียดฝัน แล้วทำสิ่งสิ่งขวัญให้เป็นสุข ๑๔. ข้อใด ไม่ปรากฏ โวหารภาพพจน์อุปมา ง. เออนี่เนื้อเคราะห์กรรมมานำผิด ก. ครานั้นขุนช้างได้ฟังว่า ข. ได้ยินเสียงฆ้องประจำวัง น่าอายมิตรหมองใจไม่หายหมาง แค้นดังเลือดตาจะหลั่งไหล ลอยลมล่องดังถึงเคหา ค. เจ็บใจดังหัวใจจะพังพอง ขยับจ้องดาบง่าอยากฆ่าฟัน ง. ดังทองคำท่าเลี่ยมปากกะลา อ่านบทประพันธ์ต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ ๑๕ – ๑๖ ไปจากกาย ใต้เตียงเสียงหนูก็กุกกก ยิ่งหวาดหวั่นพรั่นตัวกลัวมรณา ๑๕. บทประพันธ์ข้างต้น มีคุณค่าในด้านสังคมและวัฒนธรรมตามข้อใด ก. สะท้อนความเชื่อเรื่องฝันบอกเหตุ ข. สะท้อนความเชื่อเรื่องเจ้ากรรมนายเวร ค. สะท้อนความเชื่อเรื่องลางบอกเหตุร้าย ง. สะท้อนความเชื่อเรื่องสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อชีวิต ๑๖. บทประพันธ์ข้างต้น ไม่ปรากฏกลวิธีทางวรรณศิลป์ ตามข้อใด ก. การใช้อุปมา ค. การใช้บุคคลวัต ข. การใช้สัทพจน์ ง. การเล่นเสียงสัมผัสใน หน้าตาดำเหมือนมินหม้อมอม แมลงมุมทุ่มอกที่ริมฝา ดังวิญญาณนางจะพราก
PromotionBanner

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉