ชีววิทยา
มัธยมปลาย

เกี่ยวกับไมยราบค่ะ
หัวข้อทั้ง3ด้านล่างนี้เลยช่วยหน่อยนะคะหากันหัวหมุนแว้วว

วที่มีฤทธิ์คล้าย ดังนี้ คราะห์ ได้แก่ ic acid เพื่อเร่ง ร่วงของ การอย phe- าก 3 3. การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ มีรูปแบบการตอบสนองต่อสิ่งเร้าแตกต่างกัน สำหรับสัตว์จะตอบสนองโดยการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหว เนื่องจากมีระบบประสาททำหน้าที่ควบคุมการตอบสนองเหล่านั้น แต่สำหรับพืชที่ไม่มีระบบประสาทจะมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่ แตกต่างออกไป และเป็นผลทำให้พืชมีการเจริญเติบโตด้วย การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชจะเกี่ยวข้องกับการสื่อสารระหว่างเซลล์ ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 1. การรับสัญญาณ (reception) พืชหรือส่วนของพืชรับสัญญาณ การเปลี่ยนแปลงของปัจจัย ภายในหรือภายนอกที่มากระตุ้น เช่น การรับแสงของพืช 2. การส่งสัญญาณ (signal transduction) พืชส่งสัญญาณที่ได้รับไปยัง เซลล์ในส่วนของพืชที่ตอบสนอง ต่อปัจจัยที่มากระตุ้น เช่น การ ส่งสัญญาณโดยฮอร์โมนพืช Prior Knowledge เพราะเหตุใด พืชจึงมี การเจริญของลำต้น และรากในทิศทาง ตรงข้ามกัน 3. การตอบสนอง (response) การเปลี่ยนแปลงของพืชที่ทำให้ เกิดการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่มา กระตุ้น เช่น การหันเข้าหาแสง ของดอกทานตะวัน และส่งผลต่อ การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของพืช การเจริญเติบโตของพืช โดยแสดงออกในลักษณะการเคลื่อนไหว แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉