ชีววิทยา
มัธยมปลาย

ถ้าโลกใบนี้ไม่แตกสลาย อีกหนึ่งแสนปีต่อไปมนุษย์จะมีวิวัฒนาการลักษณะอย่างไร?

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉