เคมี
มัธยมปลาย

1.หาสมการเคมีในชีวิตประจำวันมา 5 สมการ เช่น สมการการเกิดสนิมเหล็ก สมการการสลายตัวของผงฟู

2.หาสมการที่เกิดสมดุลเคมี มา 5 สมการ แล้วเขียนค่าคงที่สมดุลจากสมการดังกล่าว

PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?