คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

คณิตปรยุกต์ เรื่องcross product

จงหา Tx เมื่อกำหนด 1) ū =−ī+3k, v= i +3j +4k 2) ū = 2ī − 3ī, v = i − 5j 3) ū = 2i + 3k, v = i +5k
ไม่รู้วิธีทำโจทย์ข้อ2ครับ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?