วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสการอยู่ในสถานะใดเพราะเหตุใด
ช่วย หาคำตอบหน่อยค่ะ

ท อ่านที่ได้ ทิศทาง "นุภาค อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 950 890 90 50 ค่าความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ เท่ากับ 1,000 แคลอรี/กรัม จากกราฟ 5.1 5.2 5.3 5.4 D ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส สารอยู่ในสถานะใด เพราะเหตุใด ที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส สารอยู่ในสถานะใด เพราะเหตุใด ระหว่างจุด B ถึง C และจุด C ถึง D จะพบสารในสถานะใด ช่วงใดบ้างที่สารมีการเปลี่ยนสถานะ เวลา (นาที) 5.5 จุดเดือด จุดหลอมเหลวของสาร มีค่าเท่าใด 5.6 ปริมาณความร้อนที่สารใช้ในการเปลี่ยนแปลงจาก C ไป D มีค่าเท่าใด 5.7 ปริมาณความร้อนที่สารใช้ในการเปลี่ยนแปลงจาก B ไป C มีค่าเท่าใด 5.8 การเปลี่ยนแปลงจาก E ไป D เป็นการได้รับหรือสูญเสียความร้อน ปริมาณเท่าใด 5.9 ถ้าสารมีมวลเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า ปริมาณความร้อนที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลว มีค่าเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร 5.10 ถ้าสารมีมวลเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า จุดเดือด จุดหลอมเหลวของสารดังกล่าวมีค่าเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไร
ช่วยหาคำตอบให้หน่อย
PromotionBanner

คำตอบ

ของแข็ง เพราะ สารอยู่ในช่วงเปลี่ยนอุณหภูมิก่อนเปลี่ยนสถานะครั้งที่1💐

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉