คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัย

สอบถามหน่อยค่ะมันคิดยังไงหรอค่ะ

5. lim x-0 +0=x 1 - cos x 6. lim x ln x sec x 7. lim e-e-x X xx еª +е¯² - 8. lim (sin x) x⇒0+ 9. lim (In x)¹/ -X 10. lim (e² + x) ¹/₂2 x-0+
คิดยังไงหรอค่ะ

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?