ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

ขอวิธีแห้โจทย์​หน่อยค่ะฟิสิกส์​ม.4

แบบฝึกหัด การคํานวณการตกแบบเสรี ( การตกอิสระ) 1. ปล่อยวัตถุลงแนวดิ่งจากที่สูง 5 เมตรเหนือพื้นดิน จะต้องใช้เวลานานเท่าใดจึงตกถึงพื้นดิน (กําหนด 3 =10 m/s ) 2. ปล่อยวัตถุลงแนวดิ่งจากที่สูง 5 เมตรเหนือพื้นดิน จงหาความเร็ววัตถุขณะตกกระทบพื้นดิน (กำหนด 3 =10 m/s 3. โยนวัตถุขึ้นแนวดิ่งจากพื้นด้วยความเร็วต้น 20 เมตรต่อวินาที จงหาระยะทางสูงสุดที่วัตถุขึ้นไปได้ (กำหนด 3 =10 m/s } g 4. โยนวัตถุขึ้นแนวดิ่งจากพื้นด้วยความเร็วต้น 20 เมตรต่อวินาที เมื่อขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วตกกลับลงมาจงหา ระยะทางที่เวลา 3 วินาที (กำหนด g =10 m/s ) 5. ปล่อยวัตถุลงแนวดิ่งจากที่สูง 5 เมตรเหนือพื้นดิน ความเร็วขณะกระทบพื้นดินมีค่าเป็นเท่าใด (กําหนด 3 =10 m/s2 ) g 6. โยนวัตถุขึ้นแนวดิ่งจากพื้นด้วยความเร็วต้น 20 เมตรต่อวินาที จงหาระยะสูงสุดที่ขึ้นไปได้ (กำหนด g =10 m/s ) 7. โยนวัตถุขึ้นในแนวดิ่งจากพื้นด้วยความเร็วต้น 20 เมตรต่อวินาที จงหาว่าใช้เวลานานเท่าใดจึงจะขึ้นไปถึง ตำแหน่งสูงสุด (กำหนด 4 =10 m/s )
ข้อ4และข้อ6นะคะ

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?