ภาษาไทย
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ😟

ละลาย ตารางบันทึกผลจากการทำกิจกรรม บีกเกอร์ใบห ปริมาตรของ สารละลาย (cm) สีของสารละลาย 2 คําถาม เพื่อการวิเคราะห์ Makasuma สารละลายเอทานอลผสมสีมีลักษณะ 1. เมื่อเปรียบเทียบสารละลายทั้งสองบีกเกอร์มีความเข้มของสีเท่ากันหรือไม่ อย่างไร บีกเกอร์ใบที่ 1 ใช้เอทานอล 2. cm ปริมาตรสุดท้ายของสารละลายเท่ากับ ความเข้มข้นในหน่วยร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตรเท่ากับ บีกเกอร์ใบที่ 2 ใช้เอทานอล 3. cm ปริมาตรสุดท้ายของสารละลายเท่ากับ cm³ ความเข้มข้นในหน่วยร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตรเท่ากับ 4. ความเข้มข้นในหน่วยร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตรของสารละลายเอทานอลทั้งสองบีกเกอร์เท่ากันหรือ ไม่ อย่างไร 5. ความเข้มข้นของสารละลายมีผลต่อความเข้มของสีสารละลายหรือไม่ อย่างไร Science Science Science Science Science Science Science Science Science Science Science Science Scienc จากการตร สรุป กิจกรรม Science Science Science Science Science Science Science Science Science Science Science Science Scie วันหรือไม่ อย่า ของสารละลา ใช้เอทานอ ใกล้ไฟ once Science Science Science Sciencey ปริมาตรของ เอทานอลผสมสี (cm) cm³
กษร 39 56 57 6 7 8 9 ตารางบันทึกผลจากการทำกิจกรรม บีกเกอร์ โบท มวกของจุน ปริมาตรของ สารละลาย (cm) (กรัม) 1 2 ากาม เพื่อการวิเครา larasuma 1. สารละลายจุนที่มีลักษณะ เมื่อเปรียบเทียบสารละลายทั้ง 2 บีกเกอร์ มีความเข้มสีเท่ากันหรือไม่ อย่างไร 2. บีกเกอร์ใบที่ 1 ใช้จุนสี กรัม ปริมาตรสุดท้ายของสารละลายเท่ากับ ความเข้มข้นในหน่วยร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรเท่ากับ 3. บีกเกอร์ใบที่ 2 ใช้จุนสี กรัม ปริมาตรสุดท้ายของสารละลายเท่ากับ ความเข้มข้นในหน่วยร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรเท่ากับ 4. ความเข้มข้นในหน่วยร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรของสารละลายจุนสีทั้งสองบีกเกอร์เท่ากันหรือไม่ อย่าง ตอนที่ 2 สารละลายที่เกิดจากของเหลวละลายในของเหลว น้ำกลั่น for 10 cm³ -200 250 -200 250 -150 ใช้แท่งแก้วคนจนสารละลายผสมเป็น เนื้อเดียวกัน เติมน้ำกลั่นจนปริมาตรสุดท้ายของสารละลาย เป็น 100 cm คนให้เข้ากัน 3 ทำข้อ 1 - 2 แต่เปลี่ยนมาใช้เอทานอล ผสมสีปริมาตร 10 cm แทน 200 250 ml -200 250 ml >100 50 30 เปรียบเทียบความเข้มสีและปริมาตรของ เอทานอลติดไฟง่าย อย่าเข้าใกล้ไฟ เพราะอาจเป็นอันตรายได้ สารละลายของทั้งสองปีกเกอร์ บันทึกผล แท่งแก้วคน บีกเกอร์ ขนาด 250 cm เอทานอลผสมสี 20 cm -กระดาษสีขาว ของสารละลาย 5. 17 un latomy SACRAMEN perten 2 lotor kulay

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉