คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยทำหน่อยค่ะ เราทำไม่ได้จริงๆ เครียดมากๆ (ทั้งหมดเลยนะคะ)

จงหาความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมต่อไปนี้ 2 1 2.3 ซม. 2.3 รม 3.3 E๕. 3.5 น. 5.2 ซม. 3.5 ซม. 3 3.2 ซม 4 6.7 ซม. 37 ซม. 5.2 4. น้ 4.1 ม. 5 6 5.6 ไม. 3.6 ซม. 3.6 ซม. 3.3 ซม. 4.7 ชม. 3.8 . ปี รูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามีด้านยาวด้านละ 5.5 เซนติเมตร รูปสามเหลี่ยมนี้มี ความยาวรอบรูปเป็นเท่าใด รูปสามเหลี่ยม จถน เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า มีความยาวรอบรูป 12 เซนติเมตร ด้านแต่ละด้านรองรูปสามเลี่ยมนี้ยาวเท่าใด รูปสามเหลี่ยม สอว เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว มีความยาวรอบรูป 20 เซนติเมตร ต้าน สอ 5 ปี ด้ ยาว 5 เซนติเมตร ด้าน อว ยาวเท่าใด
สามเหลี่ยม ช่วยด้วย เครียด ขอบคุณล่วงหน้า ♡♡♡

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉