ชีววิทยา
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะคะะ🥲

2. A ทำปฏิกิริยากับสารละลายไอโอดีนเกิดสีแดง 3. B ทำปฏิกิริยากับสารละลายไอโอดีนเกิดสีม่วงแดง 4. B สามารถสลายให้มาเป็นกลูโคสเข้าสู่กะแสเลือดได้ 10. ภาพ B ภาพ A 4 2) สารละลายภายนอกเซลล์ อนุภาคสาร โปรตีน เยื่อหุ้มเซลล์ สารละลายภายในเซลล์ 10. สารในข้อใดต่อไปนี้มีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นโมเลกุลดังที่ เห็นในภาพที่กำหนดให้ (K2) 1. น้ำตาลชูโครส 2. เจลาติน 3. ไกลโคเจน 4. น้ำมันปาล์ม ะความสำคัญของโปรตีนที่มีต่อสิ่งมีชีวิต (ข้อ 11 - 14) 12. สารใดจัดเป็นโปรตีน 3 1. น้ำย่อย แอนติบอดี แอลบลูมิน
อดชุดที่ 1 สดลัง 2. น้ำตาลในหลอดชุดที่ 1 ลดลง 3. น้ำตาลในหลอดชุดที่ 1 เพิ่มขึ้น 4. เอนไซม์ในน้ำลายทำงานดีขึ้น ผลการเรียนรู้ 5. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของโปรตีน และควา 11. จากภาพข้อใดกล่าวผิด 1 3 : H,N : -CH- C-OH R 1. ประจุของภาพนี้เป็นบวก 2 2. ตำแหน่งที่ 3 จะให้ H" 3. ส่วนที่ทำให้กรดอะมิโนต่างกันคือหมายเลข 2 4. หมายเลข 2 คือหมู่อะมิโน
10. สารในข้อใดต่อไปนี้มีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นโมเลกุลดัง เห็นในภาพที่กำหนดให้ (K2) 1. น้ำตาลชูโครส 2. เจลาติน 3. ไกลโคเจน 4. น้ำมันปาล์ม ละความสำคัญของโปรตีนที่มีต่อสิ่งมีชีวิต (ข้อ 11 - 14) 12. สารใดจัดเป็นโปรตีน 1. น้ำย่อย แอนติบอดี แอลบลูมิน 3 2. แอนติบอดี เซลลูโลส สเตอร์รอยด์ 3. น้ำดี น้ำลาย น้ำมูก 4. น้ำดี น้ำย่อย แอลบลูมิน
ชีววิทยา

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉