ประวัติศาสตร์
มัธยมต้น

ตอบยังไงคะ😭

นักเรียนคิดว่ายุคปฏิรูป การปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย เป็นยุคที่มีลักษณะอย่างไร
ตอบยังไงคะ 😭

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?