ประวัติศาสตร์
มัธยมต้น

สมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการศึกษาไทยอย่างไร

คำตอบ

✨ คำตอบที่ดีที่สุด ✨

ทรงพระราชนิพนธ์สมุทรโฆษคำฉันท์ทรงโปรดให้พระโหราธิบดีแต่งหนังสือจินดามณีทรงอนุญาตให้ชาวตะวันตกเข้ามาสอนภาษาและเผยแพร่ศาสนา

แสดงความคิดเห็น
PromotionBanner
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉