วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ🙇‍♀️

ลูกบาสเกตบอลลอยอยู่ในถังน้ำ ลูกบาสเกตบอลมีมวล 0.5 kg มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 22 cm แรงพยุงที่น้ำกระทำต่อลูกบาสเกตบอลเป็นเท่าไร (กำหนด ค่าg = 10 m/s2) 2.5 นิวตัน 5 นิวตัน 7.5 นิวตัน 10 นิวตัน เรือบรรทุกปุ๋ยเดินทางจากจุดจอดเรือในทะเลซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งของอำเภอเกาะสีชัง เข้ามาจอดส่งปุ๋ยที่ท่าเรือคลองเตย ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ในกรุงเทพฯ ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาการเดินทางมาท่าเรือคลองเตยนั้น ไม่มีการขนถ่ายปุ๋ยออกจากเรือดัง กล่าว ข้อใดถูกต้อง ระดับการจมน้ำของเรือบรรทุกปุ๋ยจมในน้ำทะเลมากกว่าจมในแม่น้ำเจ้าพระยา ขณะเรือเคลื่อนที่ในทะเลได้รับแรงพยุงเท่ากับขณะเคลื่อนที่เข้าหาท่าเรือคลองเตย เมื่อเรือบรรทุกปุ๋ยเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยา แรงพยุงที่น้ำกระทำต่อเรือจะมีค่าลดลง ระดับการจมน้ำของเรือบรรทุกปุ๋ยจมในน้ำทะเลเท่ากับจมในแม่น้ำเจ้าพระยา ทำการทดลองเปรียบเทียบระหว่าง ไม้ ปริมาตร 1 cm3 และอะลูมิเนียม ปริมาตร 1 cm3 หย่อนลงในอ่างน้ำ แรงพยุงที่น้ำกระทำต่อวัตถุชนิดใดมากกว่ากัน (กำหนดให้ไม้ มีน้ำ หนักมากกว่าอะลูมิเนียม) ไม้ อะลูมิเนียม เท่ากันทั้งไม้และอะลูมิเนียม ไม่มีแรงพยุงที่น้ำกระทำต่อไม้และอะลูมิเนียม

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉