วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

พลังงานและความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉