คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

เรื่องการนำระบบสมการเชิงเส้นสองตัวเป็นไปประยุกต์ใช้ในการเเก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ช่วยหน่อยค่ะ

2. เรือลำหนึ่งแล่นตามกระแสน้ำได้ระยะทาง 20 กิโลเมตร ในเวลา 50 นาที ถ้าเรือลำนี้แล่นทวนน้ำจะได้ ระยะทาง 15 กิโลเมตร ในเวลา 45 นาที อยากทราบอัตราเร็วของกระแสน้ำ วิธีทำ ตอบ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉