ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่าา

1. วางลำโพงชิดกับปลายข้างหนึ่งของหลอดเรโซแนนซ์ เลื่อนลูกสูบออกช้าๆ จนกระทั่งได้ยิน งดังเพิ่มขึ้นมากที่สุด ครั้งแรกที่ระยะห่างจากปลายหลอด 3.3 เมตร ความเร็วของเสียงใน อากาศมีค่า 330 เมตร/วินาที จงหาความถี่ของเสียงจากลำโพง 2. หลอดเรโซแนนซ์ที่ใช้ในการทดลองชุดหนึ่ง จะให้ความดันสูงสุดสามครั้ง เมื่อเลื่อนตำแหน่ง ลูกสูบไปตามยาวของหลอดเรโซแนนซ์ ถ้าตำแหน่งสุดท้ายดังเมื่อลูกสูบห่างลำโพงมากที่สุด และห่างจากปลายกระบอกสูบ 100 เซนติเมตร อยากทราบว่าลำโพงสั่นด้วยความถี่กี่เฮิรตซ์ (กำหนดความเร็วเสียงในอากาศเป็น 348 m/s บครั้ง 3. ท่อปลายเปิดสองข้างยาว 80 เซนติเมตร เกิดการสั่นพ้องกับส้อมเสียงอันหนึ่งที่ให้ความถี่ต่ำสุด ที่จะเกิดการสั่นพ้องได้ถ้านำส้อมเสียงนี้ไปเคาะที่ปากท่อปลายเปิดข้างเดียวแล้วเกิดการสั่น พ้อง อยากทราบว่าท่อตอนหลังนี้ต้องยาวอย่างน้อยที่สุดเท่าไร 4. การทดลองหาอัตราเร็วเสียงในอากาศโดยใช้หลอดกำทอน พบว่า หลังจากเกิดสั่นพ้องแล้วก็ เลื่อนลูกสูบถอยหลังไปอีก 25 เซนติเมตรจึงเกิดสั่นพ้องอีกครั้ง ถ้าความถี่ 680 เฮิรตซ์ จงหา อัตราเร็วเสียงในอากาศมีค่ากี่เมตร/วินาที 5. ถ้าความเร็วของเสียงในอากาศเท่ากับ 340 เมตร/วินาที ส้อมเสียงจะต้องสั่นด้วยความถี่ต่ำสุด มีค่ากี่เฮิรตซ์ จึงจะทำให้เกิดเรโซแนนซ์ได้ เมื่อจ่อใกล้ปากกระบอกตวงซึ่งยาว 20 เซนติเมตร
6. การทดลองเรื่องการกำทอนของเสียงโดยใช้หลอดกำทอนพบว่าเกิดกำทอนครั้งแรกและครั้งที่ สองที่ระยะ 0.15 เมตร และ 0.50 เมตร จากปากท่อตามลำดับ ถ้าความเร็วของเสียงใน ขณะนั้นเท่ากับ 350 เมตร/วินาที จงหาความถี่ของคลื่นเสียงที่ใช้ 7. เมื่อนำส้อมเสียงที่กำลังสั่นด้วยความถี่ 680 เฮิรตช์ ไปจ่อที่ปากกระบอกตวงซึ่งตั้งอยู่บนพื้น อยากทราบว่าจะต้องเติมน้ำลงในกระบอกตวงกี่เซนติเมตร เพื่อทำให้ได้ยินเสียงดังมากกว่า ปกติออกมาจากหลอดแก้ว ถ้าอัตราเร็วเสียงในอากาศขณะนั้นเท่ากับ 340 เมตร/วินาที 8. ขณะหนึ่งอุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส จึงเริ่มทำการทดลองการสั่นพ้องโดยใช้หลอดเรโซแนนซ์ กับส้อมเสียง เมื่อปรับหลอดเรโซแนนซ์ให้ยาว 20 เซนติเมตร ส้อมเสียงจะต้องสั่นด้วยความถี่ ต่ำสุดเท่าใดจึงจะเกิดการสั่นพ้องได้

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉