ภาษาไทย
มัธยมต้น

ช่วยด้วยนะคับไม่ได้จริงๆ🙏🙏🙏

(๑๙๒ ตอนที่ ๓ คำชี้แจง : จงเขียนเครื่องหมาย/ หน้าข้อที่ถูก และเขียนเครื่องหมาย X หน้าข้อที่ผิด พร้อมอธิบายเหตุผลข้อที่เห็นว่าผิด ๑. บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้แก่ มัทนะพาธา สาวิตรี หนามยอกเอาหนามบ่ง เสือป่า ๒. กลอนเสภาเป็นบทกลอนที่ใช้ขับเป็นทำนอง โดยใช้ฉิ่งเป็นเครื่องประกอบจังหวะ ๓. บทเสภาที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมแพร่หลายที่สุด คือ เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ๔. กลอนเสภาแต่ละวรรคมีชื่อเรียกเฉพาะ ได้แก่ วรรคที่ ๑ เรียกว่า นารีวางหมอน วรรคที่ ๒ เรียกว่า กวางเดินดง วรรคที่ ๓ เรียกว่า ระบำเดินดง และวรรคที่ ๔ เรียกว่า หงส์ชูคอ ๕. บทเสภาสามัคคีเสวกเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๕๗ เพื่อเป็นบทลำหรับขับอธิบายนำเรื่องในการ ฟ้อนรำต่างๆ ๖. บทเสภาสามัคคีเสวกเป็นบทเสภาขนาดสั้น แบ่งเป็น ๔ ตอน ได้แก่ กิจการแห่ง พระนนที กรีนิรมิต วิศวกรรมา สามัคคีเสวก ๗. คำว่า "ทรงธรรม์" หมายถึง ความสามัคคี ๔. "ศิลปกรรมนำใจให้สร่างโศก" และ "ช่วยบรรเทาทุกข์ในโลกให้เหือดหาย" นั่นคือศิลปะ ทำให้จิตใจเราเพลิดเพลิน ทำให้ความทุกข์ความเศร้าหายไป ๔. ศรีวิไล มาจากคำภาษาอังกฤษว่า "civilized" หมายถึง ความเจริญ มีอารยธรรม มีวัฒนธรรม เ9๐. แนวคิดสำคัญของบทเสภาสามัคคีเสวก คือ ความสำคัญของศิลปะซึ่งคนไทยควร ช่วยกันทำนุบำรุงสนับสนุน และชาติจะดำรงอยู่ได้หากเหล่าข้าราชการคำนึงถึงหน้าที่ มีวินัย จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และมีความสามัคคีปรองดองกัน

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!