คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่าา.

ชอ ชั้น ม. เลขท + ใบงาน เรื่อง เหตุการณ์ Cuend จงหาเหตุการณ์ (E) และจำนวนเหตุการณ์ n(E) จากสิ่งที่กำหนดให้ต่อไปนี้ 1. การทอดลูกเต๋า 2 ลูกพร้อมกัน จงหาผลลัพธ์ของเหตุการณ์ต่อไปนี้ 1) เหตุการณ์ที่ได้แต้มคี่ทั้งสองลูก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (E) ได้แก่ จำนวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น n(E) คือ 2) เหตุการณ์ที่ผลบวกของลูกเต๋าเป็น 7 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (E) ได้แก่ จำนวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น n(E) คือ + 2. การโยนเหรียญ 1 เหรียญ 3 ครั้ง จงหาผลลัพธ์ของเหตุการณ์ต่อไปนี้ 1) เหตุการณ์ที่ออกหัวมากกว่าก้อย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (E) ได้แก่ จำนวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น n(E) คือ . 2) เหตุการณ์ที่ออกก้อยอย่างน้อย 2 ครั้ง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (E) ได้แก่ . จำนวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น n(E) คือ 3) เหตุการณ์ที่จะออกหัวและก้อยเท่ากัน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (E) ได้แก่ จำนวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น n(E) คือ + อrobabilie/ LIVEWORKSHEETS Finish!
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!