ภาษาไทย
มัธยมต้น

ช่วยเราหน่อยค่าาา ช่วยเฉลยข้อที่ถูกให้หน่อยค่าช่วยหน่อยๆค่าๆ

๑๐. ข้อใดมีการใช้คำที่มาจากภาษาบาลี ก. ทุ่งนามีแต่ต้นหญ้า ข. เขาชอบทำตัวเป็นเศรษฐี ค. บ้านเมืองเราต้องการความสามัคคี ง. น้ำท่วมภาคเหนือเสียหายหนัก ๑๑. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะคำที่มาจากภาษาสันสกฤต ก. นิยมใช้คำควบกล้ำ ข. ใช้พยัญชนะ ศ ษ ค, ประสมสระ ไอ เอา ๆ ๆ ๆ ๆ ง. คำที่มีตัวสะกดตัวตามเป็นไปตามกฎ ๑๒. ข้อใดเป็นคำที่มาจากภาษาสันสกฤตทุกคำ ๑. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของคำไทยแท้ ก. นิยมใช้ตัวการันต์ ข. ส่วนมากเป็นคำพยางค์เดียว ค. ใช้ตัวสะกดตรงตามมาตราตัวสะกด ง. มีรูปวรรณยุกต์และเสียงวรรณยุกต์ ๒. ข้อใดเป็นคำไทยแท้ทุกคำ ก. กิน นก บาท ข. บรรทม ยาว เก๋ง ค, ตรวจ เดิน ข้าว ง. สวย จับ กัด ๓. คำไทยแท้ข้อใดเกิดจากการกร่อนเสียง ก. กระโจน ข. ตะวัน ก. สัญญา วิทยา ง. ผักกระเฉด ๔. คำไทยแท้ข้อใดเถิดจากการแทรกเสียง ค. นกถระจอก ข. บุคคล พฤกษา ค. ศีรษะ คฤหาสน์ ก. สะใภ้ ข. กระโดด ง. ประเดี๋ยว ๕. คำไทยแท้ข้อใดเกิดจากถารเติมพยางค์หน้าคำมูล ง. เกษตร ปัจจุบัน ต๓. คำควบกล้ำในข้อใดเป็นคำที่มาจากภาษา ค. ผักกระถิน สันสกฤต ก. โปรด ค. ทรุดโทรม ๑๔. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะคำที่มาจากภาษาเขมร ก. สะใภ้ ข. มะขาม ข. ครอบครัว ค. ลูกกระเดือก 5. คำที่ออกเสียง "ไอ" ข้อใดเป็นคำไทยแท้ ง. ประท้วง ง. สังเคราะห์ ถ. ผู้ใหญ่ ค. ไสยศาสตร์ ๗. ข้อใดคือลักษณะคำที่มาจากภาษาบาลี ก. ไม่นิยมคำควบกล้ำ ข. ไม่ใช้พยัญชนะ ศ ษ ค. คำที่มีตัวสะกดตัวตามเป็นไปตามกฎ ข. สงสัย ก. ไม่มีรูปวรรณยุกต์ใช้ ข. มักขึ้นต้นด้วย บัง บัน บำ ง. อัธยาศัย ค. ใช้ตัวสะกดตรงตามมาตราตัวสะกด ง. มักขึ้นต้นด้วย กำ คำ ชำ ตำ ทำ สำ ี ๑๕. ข้อใดเป็นคำที่มาจากภาษาเขมรทุกทำ ก. เจริญ เช็ค ข. เสด็จ ฤาษี ค. บำเพ็ญ ดำริ ง. บุหลัน เขนย ๑๖. คำภาษาจีนมีลักษณะเหมือนคำไทยในข้อใด ง. ประสมสระ โอ เอา ๆ 7 ภ า ๔. ข้อใดเป็นคำภาษาบาลี ก. ศิลปศึกษา ข. เทศนา ค. บิณฑบาต ง. กรีฑา ๔. ข้อใดเป็นคำที่มาจากภาษาบาลีทุกคำ ก. มีวรรณยุกต์ ข. ใช้นิยมใช้ตัวการันต์ ก. บุตร ศาสนา สัจจะ ข. ทุกข์ ปัญญา มัจฉา ค. ศีรษะ กรรม องค์ ค. มีพยัญชนะตัวสะกดตัวตาม ง. คำหลายพยางค์เกิดจากการกร่อน ง. ฤดู เศรษฐศาสตร์ ลัทธิ
๑๓. ข้อเป็นคำที่มาจากภาษาจีนทุกคำ ๒๔. "การกินเนื้อสุก ๆ ดิบ ๆ ทำให้เกิดโรคพยาธิได้ง่าย" กลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้ทำหน้าที่ใดในประโยค ก. แซยิด ถวาย ข. บัณฑิต เช้ง ค. เต้าเจี้ยว บ๊วย ก. ประธาน ข. ภาคแสดง ง. ก๊ก กำหนด ค. ส่วนขยายกริยา ๑๘. ข้อใดมีคำภาษาจีนมากที่สุด ก. เขาซื้อนาฬิกายี่ห้อไซโก้ ง. ส่วนขยายประธาน ๒๕. ข้อใดเป็นประโยคความเดียวที่ซับซ้อนในภาคประธาน ข. ตอนเช้าก๋งชอบทานโจ๊กใส่ไข่ ค. ยายใช้ตะเกียบกินก๋วยเตี๋ยวไม่ถนัด ง. แม่ไปดูงิ้วแล้วซื้อก๋วยจั๊บและเฉาก็๊วยมาฝากฉัน ๑๔. ข้อใดมีคำที่มาจากภาษาอังกฤษ ก. รถชนต้นไม้ริมถนน ข. นักเรียนชอบเดินไปโรงเรียน ค. เด็ก ๆ วิ่งกระโดดโลดเต้นที่สนาม ง. สมุดแบบฝึกหัดภาษาไทยของฉันหาย ๒๖. ข้อใดเป็นประโยคความเดียวที่ซับซ้อนในภาคแสดง ก. สุนัขกำลังวิ่งไล่กัดแมว ข. มาลีขอบดอกกุหลาบสีขมพู ค. ฉันทำการบ้านวิชาภาษาไทย ก. แม่ซื้อเค้กวันเกิดให้น้อง ข. แดงซอบกินแป๊ะซะ ค. อวกาศวันนี้หนาวมาก ง. ยายเดินออกกำลังกาย ๒๐. ข้อใดเป็นคำภาษาอังกฤษทุกคำ ง. เขาอ่านหนังสือแนววิทยาศาสตร์ ก. กราฟ เฉาก๊วย ๒๗. ข้อใดเป็นประโยคความข้อน ข. เทคนิค บำเพ็ญ ค. โปรแกรม ประพฤติ ก. ปลากำลังแย่งกันกินอาหาร ข. ฉันเห็นปลาซึ่งกำลังว่ายอยู่ใน้ำ ค. นักเรียนห้องนี้ขยันเรียนหนังสือ ง. เขากับเพื่อนขอบไปเที่ยวทะเลหน้าร้อน ง. เปอร์เซ็นต์ ออฟฟิศ ๒๑. "เมื่อนั้น ทั้งประไหมสุหรีศรีโสภา ฟังราชนัดดาก็อาวรณ์" กลอนบทนี้คำใดไม่ใช่ภาษาชวา ระตูผู้ผ่านหมันหยา ๒๘ ข้อใดเป็นประโยคความรวม ก. เด็กคนนั้นเรียนหนังสือเก่ง ข. เพราะเขาเป็นคนดีคนจึงรักเขา ค. แม่ไก่กำลังคุ้ยเขี่ยอาหารให้ลูกๆ ง. นักเรียนปลูกดอกไม้ในสวนหย่อม ๒๔. "ฝนตกหนักน้ำจึงท่วมไปทั่ว แต่บ้านฉันตั้งอยู่ที่สูง น้ำจึงไม่ท่วม" ประโยคนี้เป็นประโยคชนิดใด ก. ประโยคแสดงเงื่อนไข ข. ประโยคความเดียวที่ซับซ้อน ก. ระตู ข. นัดดา ค. หมั่นยา ง. ประไหมสุหรี ๒๒. ข้อใดคือลักษณะของ "อเนกัตถประโยค" ก. มีข้อความบริบูรณ์บรรจุอยู่เพียงข้อความเดียว ข. มีประโยคที่แลดงเงื่อนไขเป็นประโยคหลัก ค. มีประโยคความเดียวตั้งแต่ ๒ ประโยค ค. ประโยคความรวมที่ซับซ้อน ง. ประโยคความซ้อนที่ซับซ้อน รวมไว้ด้วยกัน ๓0. ข้อใดเป็นประโยคเงื่อนไข ก. พี่กับน้องช่วยกันทำงาน ข. วันนี้ฝนตกหนักน้ำจึงท่วม ค. ฉันเห็นสุนัขไล่กัดแมว ง. หากฝนไม่ตกฉันจะไปหาเธอ ง. มีประโยคหลักหรือประโยคสำคัญและประโยศ ย่อยประกอบ ๒๓. "แมวสีดำตัวนั้นกำลังวิ่งไล่จับหนู" ประโยคนี้เป็น ประโยคชนิดใด ก. ประโยคเงื่อนไข ข. ประโยคความรวม ค. ประโยคความซ้อน

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!