สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ช่วยบอกคำตอบหน่อยไม่เข้าใจเลยค่าาา

Tารเบรยบเทยบวะบอบบ"เวบทครองของเทยกบบระเทศอนๆ ที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย คาบที่ 1 แบบฝึกที่ 1 เปรียบเทียบการปกครองของไทยกับประเทศอื่นที่มีการปกครองแบบ ประชาธิปไตยตามหัวข้อที่กำหนด โครงสร้างงทางการ ไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินเดีย ปกครองที่สำคัญ 1.รูปแบบรัฐ รัฐเดี่ยว แบบ สหพันธรัฐ ระบอบประชาธิปไตย 2.รูปแบบการ ในระบบ ปกครอง ประธานาธิบดี 3.เขตการปกครอง 76 จังหวัด 4.ประมุขของรัฐ ประธานาธิบดี 5.วาระของประมุข รับเลือกจากที่ประชุม ของรัฐ สุลตาน คราวละ 5 ปี 6.ประมุขฝ่ายบริหาร นายกรัฐมนตรี 7.วาระของประมุข 5 ปี ผ่ายบริหาร ระบบ 2 สภา 8.รัฐสภา หรือสภาคู่ 9.องค์ประกอบของ สภาผู้แทนราษฎร ระบบรัฐสภา และวุฒิสภา ระบบหลายพรรค 10.พรรคการเมือง มีลักษณะเป็น รัฐบาลผสม

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!