วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยเราหน่อยได้มั้ยใครก้ได้เราต้องส่งแล้วเราทำไม่เปน😭😭😭😭😭😭😭🙏🙏🙏

ปฏิกิริยาเคมีในชีวิต ประจำวัน วัสดุอุปกรณ์ ว 2.1 ม.3/6 ว 2.1 ม.3/7 ปฏิกิริยาเคมี 4ะ 1. ที่ตั้งหลอดทด ว 2.1 ม.3/8 2. กระจกนาฬิก 3. กรดซิตริก 4. หลอดทดล . การเกิดปฏิกิริยาเคมี 5. สารละลาย 6. สารละลา แบบฝึกหัดที่ 1.1 พิจารณาข้อความที่กำหนด แล้วระบสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ของปฏิกิริยาเคมี 7. สารละลา 8. สารละส - การเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ของแก๊สมีเทนกับแก๊สออกซิเจน ทำให้เกิดน้ำและแก๊สคาร์บอนใดออกไซด์ 9. สารละ 2. แก๊สซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (SO.) ผลิตได้จากการผสมแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO.) กับแก๊สออกซิ (O) ถ้าเติมแก๊สไนตริกออกไซด์ วิธีป (NO.) เข้าไป จะทำให้กระบวนการนี้เกิดได้เร็วขึ้น 1. เตรีย MnO, KCI + 0, 2 3. KCIO, 2 4. CH, + H, + Pt +CH, + Pt 2 2 6 แบบฝึกหัดที่ 1.2 ตุลสมการเคมีในแต่ละข้อ 2.

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!