สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ภูมิศาสตร์​เกี่ยวกับทวีปอเมริกา​เหนือ​รวมอเมกากลาง

แบบทดสอบวัดความรู้วิชาภูมิศาสตร์ 5(ส23102) ให้นักเรียนตอบคำฉามมาให้ถูกต้อง 1. สภาพทางกายภาพของประเทศสหรัฐอเมริกา 1.1 ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกา Lat. 39 45 36" ป 99 30 G" ป Lot. 1.2 ขนาดพื้นที่ของประเทศสหรัฐอเมริกา ประมาณ 4834000ตารางกิโลเมๆ6 N มือนาเจตตาตกันประเทศแคนาดา อติดกับปร.เราศ เม็กซิโกละอ่าวเม็กซิโก E ติดกับชายฝั่งมหาส์มุทรเอตากลานติด w ติดกับชายฝื่อมนาสมุทรเปซฝิก 1.3 อาณาเขตติดต่อของประเทศสหรัฐอเมริกา S 1.4 จากโครงสร้างทางธรณีวิทยาของประเทศสหรัฐอเมริกา มีเทือกเขาสูงชื่ออะไรบ้าง ที่ราบสูงชื่ออะไรบ้าง ที่ราบต่ำชื่ออะไรบ้าง ทะเลสาบอะไรบ้าง และเกาะใหญ่น้อย ชื่ออะไรบ้าง ที่ราบส่ง ที่ราบคา ท.เลสาน เกา น้อย หญ่ ตอ ป เทอกเขา 1.5 จากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้มีสภาพภูมิอากาศมีลักษณะเฉพาะอย่างไรบ้าง และมีพืชพรรณธรรมชาติหลักอะไรบ้าง
ช่วย​หน่อย​นะ​คะ​

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!