ภาษาไทย
มัธยมต้น

แนวข้อสอบวิชาภาษาไทยของป 6 ใครที่รู้ช่วยบอกทีบอกทุกข้อเลยใครที่รู้บางคอกไม่ต้องบอกต้องส่งครูพรุ่งนี้ตอนบ่าย

ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สอบประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวสอบ โรงเรียน สอบวันที่ เดือน คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน พ.ศ. ฝ่ายโครงการพัฒนาการวัดและประเมินผล สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) เวลาสอบ ๖๐ นาที ตอนที่ ๑ นักเรียนเขียนเครื่องหมาย X ทับตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้อง (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) เพชรนั่งอำนนิทานพื้นบ้านเรื่องปลาปูทองอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา @. ประโยคในข้อใดมีคำนามวิสามัญเท่ากับประโยคนี้ ฝนและเมฆมอบพวงมาลัยแด่คุณพ่อ ข. บ้านของแก้วใสอยู่เขตดุสิตใกล้สวนสาธารณะ เปรี้ยวชอบไปเที่ยวสวนสัตว์ แต่พี่ชอบไปเที่ยวเกาะล้าน ง. น้ำตกเอราวัณและน้ำตกไทรโยคเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี ก. ค. ๒. นี่คือบ้านของพวกเรา คำว่า นี่ เป็นคำสรรพนามชนิดใด ก. คำสรรพนามไม่ชี้เฉพาะ ข. คำสรรพนามแยกฝ่าย ค. คำสรรพนามชี้เฉพาะ ง. คำบุรุษสรรพนาม ครูแจกขนมแก่นักเรียน ๓. ประโยคในข้อใดใช้คำกริยาชนิดเดียวกับประโยคนี้ ก. คุณตาปลูกต้นน้อยหน่า ข. เธอเป็นครูสอนภาษาไทย ค. เมื่อวานเกิดปรากฏการณ์รุ้งบนท้องฟ้า ง. หน้าตาของลูกสาวบ้านนี้คล้ายพ่อทุกคน * ข้อสอบชุดนี้ห้ามนำไปเผยแพร่ เพราะอาจจะทำให้การทดสอบคลาดเคลื่อนได้ ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.5
แม่ไปตลาด ๔. ประโยคนี้ควรเติมคำวิเศษณ์สามัญในข้อใด ก. แล้ว ข. ทุกวัน ค. เมื่อไร ๕. ประโยคในข้อใดใช้คำบุพบทไม่ถูกต้อง ก. แม่ให้เงินค่าขนมแก่ลูก ๆ ทุกวัน ง. ตอนเช้า ข. คุณยายมอบทุนการศึกษาแด่นักเรียน ค. นายอำเภอน้ำสิงของไปมอบแก่ชาวบ้าน ง. บ่าวสาวมอบของชำร่วยแด่แขกผู้มีเกียรติ 5. คำเชื่อมในข้อใดทำหน้าที่เชื่อมประโยคหลักกับประโยคย่อย ก. ถึงข้อสอบจะยาก เขาก็สามารถทำได้ ข. คุณตาปลูกดอกไม้ในสวนซึ่งอยู่หลังบ้าน ค. น้องชอบเรียนดนตรีไทย แต่พี่ชอบเรียนเต้นรำ ง. เธออยากไปเที่ยวกับเพื่อน ๆ แต่ทว่ายังทำรายงานไม่เสร็จ อ่านคำประพันธ์ต่อไปทนี้ แล้วตอบคำถามข้อ ๗-๘ (๑) ห้ามเพลิง ไว้อย่าให้ มีควัน (๒) ห้ามสุริย แสงจันทร์ (๓) ห้ามอายุ ให้หัน (๔) ห้ามดั่งนี้ ไว้ได้ ส่องไซร้ คืนเล่า จึงห้าม นินทา โคลงโลกนิติ : สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร ๗. คำประพันธ์บาทใดแบ่งจังหวะการอ่านออกเสียงไม่ถูกต้อง ก. บาทที่ (๑) ข. บาทที่ (๒) ค. บาทที่ (๓) ง. บาทที่ (๔) ๔. ข้อใดอธิบายความหมายของคำว่า ดั่งนี้ ในบาทที่ (๔) ไม่ถูกต้อง ก. การห้ามดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ไม่ให้ส่องแสง ข. การห้ามอายุไม่ให้มากขึ้นจ ค. การห้ามไฟไม่ให้มีควัน ขึ้นตามกาลเวลา ง. การห้ามไม่ให้นินทา * ขัดเพลบชุดนี้ห้ามนำไปเผยแพร่ เพราะอาจจะทำให้การทดสอบคลาดเคลื่อนได้ ข้อเสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป. 5
การทอดปลา ปัญหาหนึ่งที่พบมากคือ น้ำมันกระเด็น ปัจจัยที่ทำให้น้ำมันกระเด็นเกิดจาก ตัวปลาและปริมาณน้ำมันที่ใช้ในการทอด น้ำกับน้ำมันไม่ถูกกัน ดังนั้น เวลาทอดปลาจำเป็นต้อง ซับให้ปลาแห้ง ไม่เปียกน้ำ และปริมาณน้ำมันที่ใช้ต้องท่วมตัวปลา ตั้งไฟให้ร้อน จากนั้นนำปลา ลงไปทอด โดยค่อย ๆ หย่อนตัวปลาลงจากด้านข้างกระทะ จากนั้นกดตัวปลาให้ท่วมน้ำมัน ไม่ต้อง ๕. พลิกตัวปลาบ่อยเพราะหนังจะลอก เรียบเรียงจาก : https://nlovecooking.com/ทอด-ปลาทู-เคล็ดลับ ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ของบทความนี้ ข. บอกปัญหาของการทอดปลา ง. บอกเคล็ดลับการทอดปลาไม่ให้น้ำมันกระเด็น ก. บอกขั้นตอนการทอดปลา ค. บอกปริมาณน้ำมันที่ใช้ในการทอดปลา ข้อใดเป็นข้อคิดเห็น ๑0. ก. อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำแควน้อย ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ข. อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ทุกคนควรไปเยี่ยมชม ค. อุทยานประวัติศาสตร์ที่กรมศิลปากรมีกำหนดเปิดเป็นทางการแห่งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ คือ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ง. อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์เป็นโบราณสถานที่ได้รับอิทธิพลจากขอมอันมีอยู่เพียงแห่งเดียว ทางภาคตะวันตกของประเทศไทย คำขวัญในข้อใดให้แนวทางการปฏิบัติและบอกผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ ก. บ้านเมืองเราจะน่าอยู่ ถ้ารู้จักทิ้งขยะลงถัง ค. เด็กไทยยุคใหม่ ใส่ใจการศึกษา ๑๒. ข้อใดเขียนคำอวยพรได้เหมาะสม ข. ประหยัดวันละนิด ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ง. ทุกชีวิตมีค่า อย่าคิดทำลาย ก. พวกเราขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและความดีที่เคยกระทำมา ดลบันดาลให้เธอหายป่วยเร็วๆ สุขภาพแข็งแรงยิ่ง ๆ ขึ้น ข. เนื่องในวันมงคลสมรส ผมขอให้พี่ที่ผมรักทั้ง ๒ คน มีแต่ความสุข ประสบแต่ความสำเร็จในชีวิต กิจการรุ่งเรืองตลอดไป ค. เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของคุณป้า หลานขอตั้งจิตอธิษฐานให้คุณป้าที่รักและเคารพยิ่งมีแต่ ความสุข คิดสิ่งใดสมความปรารถนาทุกประการ ง. ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดดลบันดาลให้คุณตามีสุขภาพแข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกหลานตลอดไป * ข้อสกบชุดนี้ห้ามนำไปเผยแพร่ เพราะอาจจะทำให้การทดสอบคลาดเคลื่อนได้ ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป. 5

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉