สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ถามผู้รู้คำตอบหน่อยค่ะ🙂

ตอนที่ 2 จงจับคู่ข้อความที่สัมพันธ์กัน โดยเลือกคำตอบที่กำหนดให้ แล้วนำตัวเลือกหน้าข้อความไปใด่ในช่อง .. ตัวเลือกคำตอบ ก สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ค สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยก่อนสุโขทัย สมัยธนบุรี สมัยรัตนโกสินทร์ ข ง จี ฉ คำถาม 1. สมัยที่พระเจ้าตากสินขึ้นครองราชย์ 2. สมัยที่ยังไม่มีลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้ในการสื่อสาร 3. สมัยที่พ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์หลักศิลาจารึก 4. รัชกาลที่ 1 ทรงครองราชย์และต่อมาได้มีการสถาปูนากรุงเทพฯเป็นเมืองหลวง 5. เริ่มมีการปกครองแบบจตุสดมภ์และจัดระบบสังคมแบบศักดินา 6. สมัยเริ่มต้นประวัติศาสตร์ใทยประมาณปี พ.ศ. 800 ตอนที่ 3 จงตอบคำถามต่อไปนี้ โดยเลือกคำตอบที่กำหนดให้ แล้วนำหมายเลขหน้าข้อความไปใส่ในช่องด้านล่าง ตัวเลือกคำตอบ 6. อักษรคิวนิฟอร์ม 1. กำแพงเมืองจีน 7. ปราสาทนครวัด 8. บันทึกของนักเดินทาง 2. เทวรูป 3. เครื่องสังคโลก 9. จดหมายเหตุ 4. พงศาวดารไทย 10. ศิลาจารึกพ่อขุน 5. ตำหนักฮ่องเต้ คำถาม จงพิจารณาตัวเลือกข้างบนแล้วนำหมายเลขใส่ในช่องด้านล่างให้ถูกต้อง หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร

คำตอบ

✨ คำตอบที่ดีที่สุด ✨

ตอน2


ตอน3
ลายลักษณ์อักษร
4
6
8
9
10
ไม่ลายลักษณ์อักษร
1
2
3
5
7

คารา'ครีม

ขอบคุณนะคะ❤❤

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!