สุขศึกษา
มัธยมต้น

เป็นรายวิชาสุขศึกษา ของชั้นม.1ค่ะ

แบบฝึกหัดที่ 3 เรื่อง สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ ขันมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-/7 ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องสมบูรณ์ลงในสมุดวิชาสุขศึกษา 1.ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด 1.1 1.3 1.4. 1.5. 2.รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกวิธี 2.1. 2.2 2.3 3.ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารและหลังการขับถ่าย 3.1 3.2 4.รับประทานอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตราย หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีจูดฉาด 4.1 4,2 4.3. 4.4. 4.5 5.งดสูบบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนัน และสำส่อนทางเพศ 5.1. 5.2 5.3. 5.4. 5.5 6.สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น 6.1. 6.2. 6.3. 7.ป้องกันอุบัติเหตุด้วยความไม่ประมาท 7.1. 8.ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปี 8.1 8.2. 8.3. 9.ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ 9.1 9.2. 10.มีสำนึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสรรค์สังคม 10.1.
ช่วยทำหน่อยค่ะ ฝากขอบคุณล่วงหน้านะคะ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?