วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยอธิบายให้หน้อยที ขอบคุณค่ะ💓

ชื่อ เลขที่ ชั้น ใบงานที่ 2 เรื่อง ลักษณะภูมิอากาศของทวีปอเมริกาเหนือ คำสั่ง ให้นักเรียนบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติให้ถูกต้อง ภูมิอากาศ/ลีกษณะ ภูมิอากาศ ลำดับที่ พืชพรรณ บริเวณ 1 อากาศแห้งแล้งมาก ในฤดูหนาว 2 อากาศหนาวจัด ฝนตกน้อย ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของ สหรัฐอเมริกา และตอนกลางของที่ ราบสูงเม็กซิโก 3 เมดิเตอร์เรเนียน / อากาศอบอุ่น ในฤดูหนาว และร้อนจัดในฤดูร้อน ท้องฟ้าโปร่งตลอดปี มีฝนตกปาน 4 กลาง ส่วนใหญ่ตกในฤดูหนาว ป่าดิบชื้นในเขตอบอุ่น ประกอบด้วยป่าไม้ผลัดใบผสม 5 กับป่าสนและมีมอสเป็นพืชผิวดิน 6 7 หญ้ามอสส์ ตะไคร่น้ำไม่มีพืชพันธุ์ ใดๆขึ้นได้เลย บริเวณขอบ 8 ชายทะเลจะมีพืชพรรณจำพวก มอสส์ ตะไคร่น้ำขึ้นได้บ้าง ที่สูง / แตกต่างกันไปตามระดับ ความสูงจากระดับน้ำทะเลปาน 10 กลาง ื่อ แลขที่ เชั้น

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!