วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยอธิบายคำสั่งโจทย์ให้หน่อยค่ะ พร้อมยกตัวอย่างมาก็ได้ค่ะ ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะ💓

ใบกิจกรรมสำรวจระบบนิเวศในท้องถิ่น - ให้นักเรียนสำรวจระบบนิเวศในบริเวณท้องถิ่นของนักเรียนเอง แล้วจดบันทึกลงในสมุด ดังนี้ 61. บริเวณใด 2 สิ่งมีชีวิตอะไรบ้าง 3. ยู่ที่ใด 4. จำนวนเท่าไร 5.สิ่งไม่มีชีวิตมีอะไรบ้าง 6. อยู่ที่ใด 7. จำนวนเท่าไร ดังนี้ องค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต ชื่อ องค์ประกอบที่มีชีวิต บริเวณที่สำรวจ ชื่อ ที่อยู่ จำนวน ที่อู่ จำนวน - ให้นักเรียนตอบคำถามท้ายกิจกรรม มีดังนี้ 6 คำถามท้ายกิจกรรม 1. ยกตัวอย่างองค์ประกอบที่พบในบริเวณที่สำรวจ 2. สิ่งมีชีวิตที่พบมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตในบริเวณที่สำรวจอย่างไร 3. สิ่งมีชีวิตที่พบมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตในบริเวณที่สำรวจอย่างไร

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!