วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ตอบยังไงครับ

คำถามหลังทำกิจกรรม นะอย่างไร แปลความหมายและสรุปผล 1. สายใยอาหารที่เขียนได้ ถ้านำมาวิเคราะห์จะประกอบด้วยโซ่อาหารอะไรบ้าง ย ยุง 2. สายใยอาหารมีการถ่ายทอดพลังงานหรือไม่ อย่างไร 3. สรุปผลการทำกิจกรรมนี้ได้อย่างไร ตอนที่ 2 วิธีทำ ในวันต่อมา พบว่ามีเต่าน้ำจืดกินสาหร่ายและลูกอ๊อด และพบว่านกกินลูกเต๋่า 1. จากข้อความข้างต้น ให้นำสายใยอาหารในตอนที่ 1 มาเขียนใหม่ 2. จากนั้นให้ตรวจสอบสายใยอาหารที่เขียนใหม่ อภิปรายความเหมือนและความแตกต่าง ของสายใยอาหารในตอนที่ 1 และตอนที่ 2 แล้วบันทึกผล

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!