คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

มีใครพอจะช่วยข้อไหนได้บ้างคะ ขอคำอธิบายด้วยนะคะ ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ปัญหารูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า กำหนดรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า ABCDE และมี เส้นทแยงมุม ดังรูป E B D จากรูปที่กำหนดให้ 1. ให้หาผลรวมของขนาดของมุมภายในของรูปห้าเหลี่ยม ด้านเท่ามุมเท่า ABCDE 2. ให้หาขนาดของมุม EAB 3. ให้หาผลรวมของขนาดของมุมภายนอกของรูปห้าเหลี่ยม ด้านเท่ามุมเท่า ABCDE 4. ให้อธิบายว่าทำไมมุม EAG จึงมีขนาดเท่ากับ 36 องศา 5. ให้ระบุชื่อรูปสี่เหลี่ยมคางหมูทุกรูป สแกนด้วย CamScanner 6. ให้ระบุชื่อรูปสามเหลี่ยมมุมป้านหน้าจั่วทุกรูป 7. เส้นทแยงมุมของรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า ABCDE ยาวเท่ากันหรือไม่ จงให้เหตุผลประกอบ 8. ให้ระบุชื่อรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ แล้วแสดง เหตุผลว่าทำไมรูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้จึงเท่ากันทุกประการมา อย่างน้อยหนึ่งคู่ 9. การลากเส้นทแยงมุมทำให้เกิดรูปสี่เหลี่ยมชนิดใดบ้าง อย่างละกี่รูป 10. ให้หาขนาดของ DAC และ EBD
รูปที่กำหนดให้ข้างต้นเป็นรูปลูกบาศก์ซึ่งมี K และ L เป็นจุดกึ่งกลางของด้าน AB และ AD ตามลำดับ P และ Q เป็นจุดกึ่งกลางของด้าน HE และ HG ตามลำดับ และระยะตั้งฉากจาก จุด F ไปยังส่วนของเส้นตรง KL เท่ากับ 10 หน่วย จงหาปริมาตร โดยประมาณที่เป็นจำนวนเต็มของลูกบาศก์นี้ ปัญหารูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า กำหนดรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า ABCDE และมี เส้นทแยงมุม ดังรูป G/ H B E จากรูปที่กำหนดให้ 1. ให้หาผลรวมของขนาดของมุมภายในของรูปห้าเหลี่ยม ด้านเท่ามุมเท่า ABCDE 2. ให้หาขนาดของมุม EAB 3. ให้หาผลรวมของขนาดของมุมภายนอกของรูปห้าเหลี่ยม ด้านเท่ามุมเท่า ABCDE 4. ให้อธิบายว่าทำไมมุม EAG จึงมีขนาดเท่ากับ 36 องศา 5. ให้ระบุชื่อรูปสี่เหลี่ยมคางหมูทุกรูป สแกนด้วย CamScanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!