คำตอบ

ตัวแปรต้น ความเข้มข้นของผงซักฟอก
ตัวแปรควบคุม ปริมาณของเมล็ดถั่ว อุณหภูมิ ปริมาณแสง ปริมาณดิน ปริมาณน้ำสำหรับเจือจางผงซักฟอก

แสดงความคิดเห็น
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!