ภาษาไทย
มัธยมต้น

🙏🙏

นตัวแปรเดียว เขียนประโยคสัญลักษณ์แทนประโยคเกี่ยวกับจำนวนในแต่ละข้อต่อไปนี้ ประโยค 1 โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนน้อยกว่า 1,000 คน 2. จันทรามีอัตราการเต้นของหัวใจต่ำกว่า 60 ครั้งนาที คุลาชัยรถยนต์ด้วยอัตราเร็วมากกว่า 90 กิโลเมตรบชั่วโมง 4. พภาพผากเงินกับขนาคารเดือนละไม่เกิน 2,000 บาท 3 จำนวนจำนวนหนึ่งน้อยกว่าเจ็ดสิบเอ็ด ประโยคสัญลักษณ์ 6. จำนวนจำนวนหนึ่งมากกว่าสองพันสามร้อย 7 จำนวนจำนวนหนึ่งไม่เท่ากับสามสิบ 8. ผลบวกของจำนวนจำนวนหนึ่งกับเจ็ดไม่เท่ากับหกสิบห้า 9. ผลบวกของจำนวนจำนวนหนึ่งกับสิบน้อยกว่าหรือเท่ากับหก 10. ผลต่างของจำนวนจำนวนหนึ่งกับยี่สิบมากกว่าสามสิบ 11. ผลต่างของจำนวนจำนวนหนึ่งกับหกมากกว่าหรือเท่ากับห้าสิบ 12. สี่เท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งไม่เกินเก้าสิบหก 13. เก้าเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งไม่น้อยกว่าสี่สิบห้า 14. สามเท่าของผลต่างของจำนวนจำนวนหนึ่งกับเก้ามากกว่าหรือเท่ากับสี่สิบ 15. ห้าในหกของผลต่างของจำนวนจำนวนหนึ่งกับสิบไม่เท่ากับสอง 16. ผลบวกของสองเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งกับสามน้อยกว่าสิบสี่ 17. ผลบวกของสิบห้าเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งกับสิบไม่น้อยกว่าห้า 18. ผลต่างของสี่เท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งกับสิบหกไม่เกินยี่สิบสี่ 19. สามเท่าของผลบวกของห้าเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งกับหนึ่งไม่ถึงยี่สิบ 20. ผลต่างของสี่เท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งกับสามไม่ต่ำกว่าผลบวกของ จำนวนจำนวนนั้นกับสาม

คำตอบ

✨ คำตอบที่ดีที่สุด ✨

ลองทำความเข้าใจกับคีย์เวิร์ดต่าง ๆ ดูนะคะ

แสดงความคิดเห็น
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!