วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ติดอยู่ 3 ข้อ ช่วยคิดหน่อยค่ะ

3. รงหาปริบาณป่าของสารละลายเกลือเข้มข้บ 40% w/v 4านาน 50 ลกบาศกเขนติเมผร (ศาหนดให้สารตะลายมิความหนาแน่น 1.5 กรับต่อถูกบาศก์เซนติเมตร) 20 g 40 ง 55 9 75 9 0000
หากน่าป่ามาเพียง 50 ลูกบาศก์เซนดิเมตร จะสามารถตะลายสาร A ไต์ก็กรัม ที่อุณหภูมิห่องเดียวกัน o 10 g 9. ที่ลุณหภูมิห้อง น้ำปริมาตร 200 ลูกบาศก์เซนติเมตร ละลายสาร A ใต์ 40 กรัม 0 15 9 0 20 ป 0 25 g ตกบาศก์บพาบดิเบกร จะสานารถเครียมสารละผาย
18. สารละลายเกลือแกงเข้มข้น 10% w/w จํานวน 200 g เต็มเกลือลงไปอีก 15 g และเติมน้ำา จนสารละลายหนัก 300 g ความเข้มข้นใหม่ในหน่วย % พ/w มีค่าเป็นอย่างไร 0 ลดลงจากเดิม 0 เท่าเดิม เพิ่มขึ้น ข้อมูลไม่เพียงพอ

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!