สังคมศึกษา
มัธยมต้น

มีใครพอทราบทราบคำตอบข้อไหนบ้างมั้ยคะ

แบบฝึกหัด เรื่อง การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ คําชี้แจง ให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้ 1 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจมีลักษณะอย่า15 2. อะไรเป็นปัจจัยสํา' คัญที่ทําให้ประเทศต่างๆมารวมกลุ่มทางเศรษฐีกิจ 5. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจมีวัตถุปร เชื่อง๑ดทุตร์1ท0(ดรยรว 4. ปัจจัยที่มีอิ อิทธิพลสําคัญต่อการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจมากที่สุดคืออะไร ะไร ามต้องการพื้นฐานของการร่วมมือทางเศรษฐกิจคืออ 5. คว 6. เพราะเหตุใดในปัจจุบันจึงมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจมากขึ้น
ซี ประเทศสมาชิกกล่มเศรษฐกิจต่างๆได้ รับสิทธิพิเศษในการค้าระหว่างประเทศ อย่างไรบ้าง 8. กลุ่มเศรษฐกิจทีมีความมันคงและเข้มแข็งที่สุดในโลกคือกลมเศรษฐกิจ|ด เพราะเหตุได 6๕ตาธิย หนุนแตรรัฐ 9. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อประเทศนอกกลุ่มอย่างไรบ้าง 10. ประเทศไทยเป็นสมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจอะไรบ้าง และส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างไร

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!