สังคมศึกษา

การควบคุมราคา พยุงราคา แทรกแซงราคาต่างกันยังไงหรอคะ

คำตอบ

การควบคุมราคา คือ การกำหนดราคาขั้นต่ำ
การพยุงราคา คื การกำหนดราคาขั้นสูง

การแทรกแซงราคา คือ การที่รัฐบาลเข้ามาเข้าคุมหรือใช้มาตการต่างๆ เพื่อกำหนดราคาแทนการเปลี่ยนแปลงตามกลไกราคา เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมระหว่างผู้ผลิตและบริโภค
ซึ่งจจะนิยมทำอยู่ 3 มาตรการ คือ
1.การกำหนดราคาขั้นต่ำ
2.การจ่ายเงินสนับสนุน(เงินอุดหนุด)
3.การกำหนดราคาขั้นสูง

Guest

ขอบคุณค่ะ

แสดงความคิดเห็น