คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ถา้ 𝐴∈𝐵 และ𝐵∈𝐶 แลว้ 𝐴∈𝐶. ทำไมถึงผิดหรอคะ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!