คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

หาปริมาตร ช่วยหน่อยนะคะข้อ4-5 ค่ะ

4 “ว19 4 ซม * 1 ๕4 <- 4 ต ะ อเยลไม้หรงสีเหลียมมมฉ ากมีความจ 1 ลตร
ตวงดข8ๆ” 1กี6 จม9ตหะ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!