คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

พี่ๆๆช่วยหน่อยครับ​

1.1. ถ้าหมุนจุด 3 รอบจุด 4, ทวนเข็มนาฬิกาทํามุม 90 องศา จุด 8 จะไปอยู่ตําแหน่งของ จุด.......... 1.2. ถ้าหมุนจุด 9 รอบจุด ” ทวนเข็มนาฬิกาทํามุม 180 องศา จุด จะไปอยู่ตําแหน่งของ จุด........... 1.3. ถ้าหมุนจุด 0 รอบจุด 4 ตามเข็มนาฬิกาทํามุม 270 องศา จุด 0 จะไปอยู่ตําแหน่งของ จุด........... 1.4. ถ้าหมุนจุด 8 รอบจุด 1 ตามเข็มนาฬิกาทํามุม 180 องศา จุด 2 จะไปอยู่ตําแหน่งของ จุด.... 1.5. ถ้าหมุนจุด 1 รอบจุด ทวนเข็มนาฬิกาทํามุม 90 องศา จุด 1 จะไปอยู่ตําแหน่งของ จุด........... 1.6. ถ้าหมุนจุด +. รอบจุด 8 ทวนเข็มนาฬิกาทํามุม 90 องศา จุด 4 จะไปอยู่ตําแหน่งของ จุด........... 1.7. ถ้าหมุนจุค 7 รอบจุค 4 ตามเข็มนาฬิกาทํามุม 180 องศา จุด 7] จะไปอยู่ตําแหน่งของ จุค........... 1.8. ถ้าหมุนจุด 1. รอบจุด ๕ ทวนเข็มนาฬิกาทํามุม 90 องศา จุด 1 . จะไปอยู่ตําแหน่งของ จุด........... 1.9. ถ้าหมุนจุด ๕ รอบจุค 4 ทวนเข็มนาฬิกาทํามุม 180องศา จุด % จะไปอยู่ตําแหน่งของ จุด.......... 2.0 ถ้าหมุนจุด ” รอบจุด 4 ตามเข็มนาฬิกาทํามุม270 องศา จุด 8 จะไปอยู่ตําแหน่งของ จุด...........

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!