ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยครับ

4เ๕16๐1๕5 ๕ 4เส่ง๐"๐5 ให้/ห19อ ส๐พท 1ห๕ ๐๐๓ท๕๐1 ช็อทเค อร์ 9หท@ พอทศ์่. (๓ส1อ๐11ง6๐ อท่ ๕สง๕๓๐) 1. 194@ 1 หอดผต่5 ๑ ๒๐๐๒. (ศูน|๐7, ศุน1๐๕6) 2.#/เ๑หลส่ท โร ๓ ' ด๑โพ. (๒ทอ11ฯ7,อห6๕11 ป) 3.โห6๕6 ๐|คตรร |ร | ไอนส์ 9๐สสท. (ห6หห1๒1อ, 6หห๒1) 4.#7@๕15 ๕ ร5ก รเท๑๑ท. (900ส่,พย1) 5ท่อน ๐คห ย ๑๑ป9 0๐06ท 1ทเร หเท. (อ๓รไท/,อดรห) 6.17 5 6 ไอก พ สดท อสสท. (หอหห๒1อ, 1อ6ทท917) 7.5ห๑ ร1ท9ร 1ท6 =ยย 5000 (พย!1,9๑๐0๕) 8.1ฟ๐ ร ส สู่หใจ@ห. (๐๑ทอร์น!, ๐๕ท๑รน!ไท) 9.11@ ส่หใหอร 1หทอ6 ๐๑ห . (๐๕ท๑รั่นไต, ๐๕ห๕ง1) 10.โ1ท@ ส่๐9 อ๒๕65ร . (ไอหต์ไห,!อนส์) 11. โอ๐ท 15 (ร|๐อพ) . ใไช่@ พ0หแ65 12.5น6 15 6 (๐๕ท๕ร์น|) ดูห. 5ห6 ๐ไห๒6อส๕ นอ +ท๐ |สส่ส่อ” ก 8 4 13.1ห๑ ส่๐09 15 (๕ทอฤุทท) 11 ๒๕๓6ร 14 1ห6๑ ๓๐1อส (๓๐๐ยไอหห) .ไ96 5 อกท 6๐1ใอ0ห.,

คำตอบ

1. quickly
2. pretty
3. terribly
4. good
5. easily
6. terrible
7. well
8. careful (ไม่ค่อยแน่ใจนะคะ ;-;)
9. carefully
10. loudly
11. slow, slowly
12. careful, carefully
13. angry, angrily
14. excellently, excellent
เราว่าน่าจะประมาณนี้ ผิดข้อไหนก็ขอโทษด้วยนะคะ ;—;

Tom

ขอบคุณมากครับ 🙏🏻🙏🏻

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!