คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหาคำถามให้หน่อยนะคะ หนูไม่เข้าใจ😅🙏

กัฐิพ %ไส้@8ฟ (ๆ :น0ดู๒นแพเทา แบพรยษาร 5นนแนตอหูนลิหมูนขนพกอนและบุพ : 1 (0 แบพตแบยษ 6 เลย แลท 7 (แก ล๒หลอทกพน 8 เส โ แกเลตเษบษ ๑ู 1ราณะรน5๕8 สดี
เทนพแชะบบปนนยุแชบารบมสบกฐ886 18 รหเปรร7 2! ๒พบาน๒แบพตูกเท 2 9แดนยนลต1 ขมแแพหลดพรนและนซบนปม บาน 2า 0 อพะ '9 ะ1ล8ลษ นแบพพพ[หบดธรสบรละนยนตดทต ย ยเฑ าย@ 2 ยเทแนนง ะแบตลหญายเศร จะรกลพแยลเรแนเทหตุหตเนเทบุริดแผบษานนษทรรณพละยเทพเกณาหๆ แนเนบล "6 โโช๊ษ์ 5ใสลลน (อธิขแพ) ซนะตุหรนนปนบะก "บ เพน1313 13 อ %ใดบล8รแหคนเตตาพทษา 2 : %ใดนลลหนคนงหณันหนษา 1 [86แลนนด ) ร" บนหปแบงบนกดเ แร แก ล๒ทรษทแพน 8 แลย 1 แหลตแษนนษ ๑ แกบคนพเคตเร๐

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!